Energipolicy

Energipolicy

De Rijswaard er til enhver tid opptatt av samfunnsansvarlig drift. Viktige aspekter når det gjelder energisparing og bærekraftig produksjon er dypt forankret i vår policy, men kommer også til uttrykk i den daglige virksomheten.

Ansvarlig behandling av tilgjengelig råmateriale og energi

I vår streben etter et så lav energiforbruk som mulig, viser vi at effektiv produksjon går hånd i hånd med miljøvennlighet.

Vi har for eksempel to anlegg for varmekraftproduksjon, der vi vinner tilbake frigjort varme fra våre røykgasser og gjør dette om til ny energi. Overskuddsvarmen som frigjøres i løpet av avkjølingsprosessen, brukes på nytt i tørkeriet. Og via et enestående energimonitorsystem følger vi nøye med på hvor mye gass vi bruker ved brenning av steinene.

Forlenger produktenes levetid

En bærekraftig murstein av høy kvalitet begynner med riktig råmateriale. Til framstilling av våre steiner anvender vi derfor bare den fineste og reneste (elve)leire som knapt inneholder rester av sand eller jord. Takket være vår innovative produksjonsprosess forandres kvalitetsleira til de beste murstein. Ved kontinuerlig produktutvikling sørger vi dessuten for at vårt utvalg stadig blir bedre. Bærekraft og isolasjonsevne spiller en viktig rolle.