Takket være maskinene våre kan 8 arbeidere forvalte hele prosessen. Slik effektivitet gir deg utmerket valuta for pengene.

1: Råmateriale

Råmaterialer for mursteiner

Dårlig leire gir deg mursteiner av dårlig kvalitet. Derfor henter De Rijswaard kun leire fra gruver med den fineste og reneste leiren. Jordsmonnen i Westerwald i Koblenz har utmerket leire, samt Nederlands største elvesletter. De Rijswaard ekstraherer konsekvent leiren sin fra ulike gruver med hensikt i å produsere et homogent råmateriale. Dette er en av grunnene til at vi kan garantere konsekvent farge og fasong. Rijswaard prosesserer tre typer leire: gyllenbrun (kalkrik) leire til produksjon av gule mursteiner, rødbrun (jernrik) leire til rødfargede mursteiner og naturlig leire for naturlig fargede mursteiner.

Leirefelt

Den utgravde leiren fraktes med skip, lastes på De Rijswaards egen havn og transporteres videre til leirefeltet. Feltet heves lag for lag. Summen av de ulike leirelagene avgjør leirens endelige komposisjon. Oppskriften overvåkes nøye ved hjelp av intern og ekstern leteboring. Når leirefeltet tilfredsstiller det forhåndsbestemte kvalitetsnivået, graves leiren ut diagonalt (lagvis) og føres videre til produksjonsprosessen.

2: Forhåndsbehandling

Forhåndsbehandle leiren

Leiren kommer  i oppbevaringstanker og helles oppi blanderen . Mangan eller kalk tilsettes (for å gi farge), og vann. Dette er for å hindre støvoppbygging under blandingen. Det er faktisk svært lite støv å finne på hele fabrikken: takket være god renhold og moderne ekstraheringssystemer holdes alle rom så støvfri som mulig. Når leiren er ferdigblandet, sendes miksturen videre til leirmøllen. Dette er en stor mølle som står på et hullete slipeunderlag hvor steiner og lignende blir slipt ned. Leiren presses gjennom hullene i pølser med en diameter på omtrent 18 mm. Leirepølsene sendes så gjennom en valsemølle med en sprekkåpning på 1 mm. Den valsede leiren transporteres videre til leirskuret på et transportbånd.

Leirkjeller

De Rijswaard er en av to teglverk i Nederland som har en leirkjeller – noe som garanterer at leiren er ensartet.

3: Støping

Leirkjeller

De Rijswaard er en av to teglverk i Nederland som har en leirkjeller. Her oppbevares de forhåndsbehandlede leirestykkene i lag med hensikt i å homogenisere råmaterialet. Til slutt graves leiren opp diagonalt ved hjelp av en muddermaskin. Leiren blir automatisk transportert fra leirskuret til en mekanisk mursteinspresse.

Håndstøpte mursteiner

Håndstøpte mursteiner produseres på en annen måte. I denne metoden blir leireklosser behandlet med sand og lagt oppi en støpeform ved hjelp av en maskin. Slik får mursteinene den uregelmessige fasongen. Overflødig leire blir så skjært bort med en ståltråd og formene roteres og tømmes over på tørkeplaten. Etter rensing og sandbehandling begynner prosessen på nytt.

4: Tørking

Tørking

De våte mursteinene transporteres til tørkeskurene på tørkevogner med tverrbjelker. Hvert tørkeskur rommer opptil 83 600 mursteiner. Mursteinene tørkes ved hjelp av et ventilasjonssystem. Systemet bruker restvarme fra tørketunnelen som distribueres via store rørsystem. Etter tørkeprosessen vil mursteinene ha krympet omtrent seks prosent. Dette kalles «tørkekrymping». Hver mursteintype følger en egen tørkeprosess, men den korteste tørketiden varer omtrent 48 timer. 

Settemaskin

Etter tørkeprosessen forberedes mursteinene til brenning. Mursteinene transporteres til settemaskinen i rekker. Der settes de i et spesifikt mønster og transporteres videre til transportbåndet hvor mursteinene så løftes og stables i et spesifikt forbandsmønstertørketunnelvogner.

5: Brenning

Brenning

De brannsikre tunnelvognene stilles i en lang kø før de kjøres inn i brenneovnen via en forvarmer. Her blir mursteinene forhåndsvarmet til omtrent 180 °C – en prosess som tørker ut resterende fuktighet (omtrent 2 %). Fra oppvarmingstunnelen kjører de fullastede tørketunnelvognene videre til en 235 meter lang tørketunnel. I løpet av denne prosessen kjører vognene veldig sakte gjennom ovnen (omtrent en fjerdedel på tretti minutter).

Brenneprosessen

Temperaturen stiger gradvis fra brenneovnens ytterste del frem til makstemperaturen blir nådd midten. Hver mursteinsfarge krever sin egen brenneprosess. Gule mursteiner brennes for eksempel på 1 080 °C, røde mursteiner på 1 060 °C og manganrike mursteiner på 1 050 °C. Vi kan kun brenne én mursteinsfarge per syklus. Temperaturen fordeles jevnt utover brenneovnens bredde for å hindre fargeavvik. Når vi har nådd makstemperaturen, begynner hurtigkjølingsprosessen. Temperaturen senkes raskt ned til omtrent 620 °C takket være et ventilasjonssystem som ventilerer varmluften ut til tørkeriet.  Etter hurtigkjølingsprosessen føres mursteinene gjennom en 25 meters strekning hvor det ikke skjer noe – mursteinene må nå kjøle nede så sakte som mulig. Mursteinene kan begynne å sprekke hvis de kjøles for raskt nå. Vognene kommer ut av tørketunnelen etter noen dager. En full syklus består av 40 vogner med tilsammen en million mursteiner.

Helautomatisert

Brenningsprosessen er datastyrt fra begynnelse til slutt, og opererer gjennom hele uken; selv uten arbeidere til stede (om ettermiddagen på lørdager og hele søndager). Lørdags morgen blir tørketunnelvognene gjort klar til oppvarmingstunnelen, og derfra håndterer systemet resten. Alle relevante opplysninger blir registrert og vist på skjermen gjennom hele prosessen. Overvåkingen av energiforbruket er en unik prosess. Dette viser eksempelvis at vi ikke trenger mer enn 87 m³ gass til å brenne ett tusen murstein. Overvåkingsrommene rommer også kogenerasjonssystemet som omdanner varmeutslippet til energi. 

Siste kvalitetssjekk

De Rijswaard har fullt fokus på kvalitet. Mursteinene gjennomgår stikkprøver på fabrikkens laboratorium. Dette kan inkludere kontroll av vannabsorpsjon, dimensjoner, farge, osv. CE-klassifisering benyttes som retningslinje for disse kontrollene. I tillegg til våre egne inspeksjoner blir mursteinene også kvalitetssjekket av eksterne parter. Dette sikret at De Rijswaard klarer å møte mursteinindustriens strengeste kvalitetsstandarder.

6: Transport

Transport

Når mursteinene har kjølt ned til omtrent 30-40 °C, flyttes de videre til losseplassen. Mursteinene flyttes fra vognene og stables på paller hvor de pakkes i krympeplast og merkes med unike koder. Paller som skal sendes til kunder i England blir sikret med stropper. Mursteinene transporteres som regel til kunden eller byggeplassen med lastebil. Noen bestillinger fra England blir fraktet med skip.

7: Solpaneler

Solpaneler

Vi kommer til å dekke en stor del av oppbevaringsplassen vår i 2019. Når vi oppbevarer mursteinene våre under tak, vil vi kunne levere de i tipp-topp tilstand. Dette hindrer mursteinene i å få et grønnskjær i fargen fra ytre klimapåkjenninger, og det vil beskytte emballasjen.

Vi vil kunne utrette mer raskere når vi kan frakte tørre mursteiner.
Taket vil også være en bonus for miljøet, da vi vil trenge mindre plastemballasje til fasadetegl. I tillegg vil vi montere 7140 solpaneler på over halvparten av det 24 000 m² store taket, og 28 vekselrettere som til sammen utgjør 2.2848 MWh – mer enn en fjerdedel av energien vi trenger til å holde fabrikken i gang.

Proces Zonnepanelen

Se hele videoen

Har du spørsmål i forbindelse med produksjonen?

Ikke nøl med å ta kontakt. Vi vil gledelig svare på dine spørsmål.

Vennligst ta kontakt med meg

Tillatelse til å lagre informasjonskapsler

Nettstedet bruker informasjonskapsler («cookies») for funksjoner, statistikk, sosiale medier og annet. Du kan justere innstillingene nedenfor hvis du vil endre tillatelser for ulike informasjonskapsler og skripter. Du finner ytterligere informasjon i skrivet om personvern og informasjonskapsler privacy- en cookiestatement.