I vårt forsøk på å forbruke minst mulig energi ser vi at effektiv produksjon og miljøhensyn er to aspekter som går hånd i hånd. Vi har blant annet to kogenerasjonssystemer som gjenvinner varmeutslipp fra røykgass til energi. Restvarme fra kjøleprosessen brukes på nytt i tørkeriet, og ved hjelp av den unike energiovervåkingen vår kan vi følge nøye med på hvor mye gass vi bruker (målt i kubikkmeter) under brenningen.

Rijswaards nyeste innovasjon innen bærekraftig bruk er vår bruk av solcellepaneler. I 2019 blir 30 000 m² av lagringsplassen vår dekket. Solcellepaneler er installert på mer enn halvparten av takene våre for å dekke de fleste av våre strømbehov, 12 500 m² med 7 140 solcellepaneler!

Tillatelse til å lagre informasjonskapsler

Nettstedet bruker informasjonskapsler («cookies») for funksjoner, statistikk, sosiale medier og annet. Du kan justere innstillingene nedenfor hvis du vil endre tillatelser for ulike informasjonskapsler og skripter. Du finner ytterligere informasjon i skrivet om personvern og informasjonskapsler privacy- en cookiestatement.