om oss

Organisasjon

Teglverket «Steenfabriek De Rijswaard BV» har levert murstein til bygging av boliger og næringsbygg helt siden år 1900.

I mer enn hundre år vokste fabrikken til å bli en solid bedrift med en produksjonskapasitet på vel 120 millioner stein per år.

Innovasjon er noe av det De Rijswaard prioriterer aller høyest. Derfor ble hele maskinparken fornyet i 2008 for å anvende den aller nyeste teknikken. Denne innovative produksjonsomgivelsen bidrar ikke bare til et produkt av høy kvalitet, men sørger også for at produksjonsprosessen er meget effektiv.

Hos De Rijswaard anvender vi også vår satsning på innovasjon til å drive en bærekraftig produksjon. Samfunnsansvarlig drift står i høysetet hos oss. Ved hjelp av røykgassrens, to egne anlegg for varmekraftproduksjon og et moderne avtrekkssystem sørger vi for at helse- og miljøvern garanteres i så stor grad som mulig.

Historikere

"Wij zijn de jongens van de oven
Dat willen de stadse niet geloven
Wij zijn de jongens van de stenen bakkerij
Wij gaan voor de stadse niet opzij
Wij leven, wij leven,
Voor de stad Schiedam"

Denne arbeidersangen kunne høres fra fabrikkshallene til De Rijswaard for cirka hundre år siden. Ved å synge slike sanger holdt arbeiderne humøret oppe.

Jobben i teglverket var tung, men i West Bommelerwaard var det den mest naturlige måten å tjene penger til livets opphold. Bedriften «Stoom Pannen- en Steenfabriek de Rijswaard» ble grunnlagt i år 1900 av F. Ridder de Huyssen van Kattendijke. Den gangen var dette et av mange teglverk i dette området.

De første årene

For hundre år siden var det noe helt annet å jobbe på De Rijswaard enn i dag.

Der jobbet «moddertrappers» eller «modderkruiers» (leirebærere), som – barbeint – bar den ferdiggjorte leiren i et trau på nakken bort til formbordet. Såkalte «aanschuivers» (påskyvere) sørget for at steinformene ble vasket, sandet, fylt og avstrøket. «Stokers» (fyrere) hadde den risikofylte oppgaven med å betjene ovnen, og det var «hittenrijders» (varmeryttere) til hestene som jobbet i fabrikken. Seinere ble disse varmerytterne skiftet ut med maskinførere i ulike transportanlegg (jernbane, transportanlegg). Pressing av steinene ble gjort med en damppresse, tørking foregikk i tørkeskur. Helt i begynnelsen ble steinene brent i en gammeldags feltovn. I 1929 ble denne byttet ut med en flammeovn og i 1963 ble den første tunnelovnen tatt i bruk.

Oppturer og nedturer

Det mer enn hundre år gamle teglverket har opplevde gode og dårlige tider.

Under Annen verdenskrig ble fabrikken angrepet av tyskerne. Som så mange andre fabrikker langs elvebredden lå De Rijswaard nede under krigen: Det fantes ikke kull til fyring, de femten hestene ble beslaglagt og arbeidsstokken ble mobilisert. Etter krigen ble De Rijswaard litt etter litt gjort om til et moderne teglverk. I 1954 ble det mulig å tørke steinen maskinelt, i 1957 ble den helautomatiske pressen tatt i bruk og rundt 1962 ble en helt ny del bygd med leiremagasin og blandehus.

De Rijswaard nå

Den viktigste milepælen de siste årene er utvilsomt ombyggingen og moderniseringen av fabrikken i 2008, der det blant annet ble installert ny tunnelovn og en helautomatisk produksjonslinje. Siden da kan De Rijswaard kalle seg en av de mest innovative, bærekraftige og kvalitative teglverk i Nederland!

Steenfabriek de Rijswaard BV
De Rijswaard 2
5308 LV Aalst (Gld.)
TLF 23 39 20 10
FAKS 23 39 20 13
E post@murdirekte.no
I  www.murdirekte.no